Zaloguj
logo Małopolska Chmura Edukacyjna

Udostępnienie narzędzi MChE w okresie stanu zagrożenia epidemicznego

Narzędzia do zdalnej pracy grupowej

Wobec wzmożonego zapotrzebowania na zdalne nauczanie w czasie stanu zagrożenia epidemicznego oferujemy dostęp do narzędzi pracy grupowej nauczycielom i uczniom również ze szkół nieobjętych Projektem Małopolska Chmura Edukacyjna.

Narzędzia dostępne są przez przeglądarkę, jako aplikacja na komputer osobisty oraz jako aplikacja mobilna na smartfon. Instrukcje użycia narzędzi znajdują się poniżej.

Założenie konta

Organizowanie spotkania online z użyciem wymienionych narzędzi wymaga konta i licencji. Liczba licencji posiadanych w Projekcie jest ograniczona (10 000), dlatego udostępniamy je tylko nauczycielom (po założeniu konta MChE). Uczniowie mogą brać udział w tych spotkaniach nawet jeżeli nie posiadają konta (Webex Meetings) lub mogą założyć konto niezależnie (Webex Teams). Prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji.

Osoby ze szkół, które nie uczestniczą w Projekcie MChE

Osoby ze szkół, które uczestniczą w Projekcie MChE:

Dodatkowe narzędzia MChE

Po założeniu konta MChE uzyskają Państwo dostęp również do pakietu Microsoft Office 365, a także do społeczności „Wsparcie zdalnego nauczania” w portalu MChE (z narzędziami do współdzielenia dokumentów oraz forum do wymiany doświadczeń).

Na skróty

Instrukcja użycia Webex Meetings
Instrukcja użycia Webex Teams
Instalatory aplikacji Webex Meetings i Webex Teams
Społeczność 'Wsparcie zdalnego nauczania'

Wprowadzenie

Co znajdziesz na portalu MChE?

Portal MChE udostępnia uczestnikom projektu narzędzia do zdalnej współpracy. Oprócz dostępu do materiałów dydaktycznych przygotowanych przez nauczycieli akademickich, a także nagrań ze wszystkich spotkań on-line, użytkownicy platformy mają dostęp do nowoczesnych narzędzi do zdalnej współpracy - strumieniowanie bieżących spotkań, czaty, grupowa edycja dokumentów. Pozwala to na nabycie nie tylko wiedzy merytorycznej, lecz na przygotowanie do przyszłej pracy zawodowej z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Informacje kontaktowe

Część edukacyjna w ramach RPO WM 2014-2020

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków
tel. 12 61 60 700,
fax: 12 61 60 701,
e-mail: eu.sekretariat@umwm.pl

Przedmioty ogólne: projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna – nowy model nauczania”

Paweł Kaczyński
tel.: 12 61 60 723,
e-mail: pawel.kaczynski@umwm.pl

Przedmioty techniczne: projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”

Małgorzata Czerska
tel.: 12 61 60 748,
e-mail: malgorzata.czerska@umwm.pl

Renata Kępczyk
tel.: 12 61 60 750,
e-mail: renata.kepczyk@umwm.pl

Część infrastrukturalna w ramach RPO WM 2014-2020

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Katedra Informatyki
ul. Kawiory 21, 30-055 Kraków

Projekt pn.: „Małopolska Chmura Edukacyjna”

Maciej Okoń
tel.: 12 328 33 97,
kom: 601 75 09 75,
e-mail: okon@agh.edu.pl

Dołącz do projektu

Państwa szkoła nie posiada sprzętu „chmurowego”?
Istnieje możliwość skorzystania z narzędzi zlokalizowanych w 11 Bibliotekach Pedagogicznych mieszczących się na terenie Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy do kontaktu, a także do odwiedzenia strony: https://e-chmura.malopolska.pl/

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego
os. Teatralne 4a, 31-945 Kraków
tel.: 12 61 60 700,
fax: 12 61 60 701

Paweł Kaczyński
tel.: 12 61 60 723,
e-mail: pawel.kaczynski@umwm.pl

Napisali o nas

Małopolska Chmura Edukacyjna to innowacyjny projekt, w którym uczelnie wyższe – za pomocą technologii bazujących na modelu chmurowym oraz komunikacji multimedialnej – wspierają procesy edukacyjne szkół ponadpodstawowych w regionie. Czytaj więcej

Małopolska Chmura Edukacyjna (dalej: MChE) jest unikatową w skali kraju inicjatywą, polegającą na prowadzeniu przez kadrę naukową uczelni zajęć wirtualnych w małopolskich szkołach ponadgimnazjalnych. W ramach projektu naukowcy siedmiu wiodących szkół wyższych w nowatorski sposób przekazują wiedzę oraz przybliżają osiągnięcia naukowe swoich uczelni uczniom z ponad 130 liceów i techników Małopolski. Czytaj więcej

Czym jest MChE?

Małopolska Chmura Edukacyjna jest inicjatywą mającą na celu aktywizację edukacji na styku szkół ponadpodstawowych oraz uczelni wyższych.
W ramach MChE uczniowie mogą brać zdalnie udział w profilowanych zajęciach prowadzonych przez wybrane ośrodki akademickie. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu dedykowanego oprogramowania (m.in. portal społecznościowy, serwery strumieniujące) oraz nowoczesnej infrastruktury sieciowej i klas multimedialnych (m.in. terminale do telekonferencji audiowizualnych, multimedialne tablice), w które zostały wyposażone jednostki dydaktyczne biorące udział w projekcie.
W tym momencie prowadzone są zajęcie w prawie 30 różnych obszarach tematycznych. Opiekę nad infrastrukturą projektu sprawuje Katedra Informatyki AGH, zaś za organizację zajęć odpowiada Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

W skrócie o MChE

Film promocyjny:

O projekcie MChE:

O projekcie pilotażowym: